Vormen

Hieronder een overzicht van de stijlen en vormen die we binnen de Tai Chi Family Belgium aanleren. 

 

waaierYang

Handvorm  
 8 vorm: 8 posities
10 vorm
13
16 vorm
24 vorm
28 vorm
32 vorm
40 vorm
42 vorm
48 vorm
Rechtzwaard  
16
18
32 rechtzwaard  
42 rechtzwaard  
Breedzwaard  

waaierDuanwei Yang

Duanwei Yang  
solo 1  
duo 1  
solo 2  
duo 2  

waaier Chen

Handvorm  
9 vorm  
16 vorm
24 vorm
36 vorm

56 vorm

Rechtzwaard  
rechtzwaard

waaier

 Sun

Vorm  
13 vorm

waaier

 Wu

Vorm  
9 vorm  
13 vorm  
   

waaier Korte stok

Vorm  
  Sifu Amin Wu 18 form short stick

waaier Wandelstok

Vorm  
Vorm Sifu Amin Wu  

 waaierLange stok

Vorm
Vorm Sifu Li Yan Long

waaierWaaier

Vorm  
Vorm Sifu Lin Quiping
KungfuFan
Yang  

waaier Qigong

Daoying Qigong /

Chinese Health Qigon Association

 
Ba Duan Jin
Yang Sheng Zhang  
Yansheng Gong Shi Er Fa
Yi Jin Jing
Wu Qin Xi
Baojian Gong
   

 

 

 

 

Vorm  
Primary Qigong- Dr. Yang, Jwing-Ming  
Shi Ba Shi Set 18.1
Shi Ba Shi Set 18.2
Shi Ba Shi Set 18.3  

 

waaier