Vormen

Hieronder een overzicht van de stijlen en vormen die we binnen de Tai Chi Family Belgium aanleren. 

 

waaierYang

Handvorm  
 8 vorm  
10 vorm  
13 vorm  
16 vorm  
24 vorm  
28 vorm  
32 vorm  
40 vorm  
42 vorm  
48 vorm  
Rechtzwaard  
16  
18  
32 rechtzwaard  
42 rechtzwaard  
Breedzwaard  

waaierDuanwei Yang

Duanwei Yang  
solo 1  
duo 1  
solo 2  
duo 2  

waaier Chen

Handvorm  
9 vorm  
16 vorm  
24 vorm  
36 vorm

 

56 vorm

 
Rechtzwaard  
rechtzwaard  

waaier

 Sun

Vorm  

13 vorm

73 vorm

 

waaier

 Wu

Vorm  
9 vorm  
13 vorm  
   

waaier Korte stok

Vorm  
  Sifu Amin Wu 18 form short stick  

waaier Wandelstok

Vorm  
Vorm Sifu Amin Wu  

 waaierLange stok

Vorm  
Vorm Sifu Li Yan Long  

 

waaierWaaier

Vorm  
Vorm Sifu Lin Quiping  
Kungfu Fan 1+2  
36 vorm  

waaier Qigong

Daoying Qigong /

 

Chinese Health Qigon Association

 
Ba Duan Jin  
Yang Sheng Zhang  
Yansheng Gong Shi Er Fa  
Yi Jin Jing  
Wu Qin Xi  
Baojian Gong  
   

 

 

 

Vorm  
Primary Qigong- Dr. Yang, Jwing-Ming  
Shi Ba Shi Set 18.1  
Shi Ba Shi Set 18.2  
Shi Ba Shi Set 18.3  

waaier